Op 1 juli 2021 heeft er weer een Innovatie Atelier plaatsgevonden. Onderwerp van dit Innovatie Atelier was de Energie Community in Buiksloterham. In deze sessie met partners en genodigden zijn we het concept energie communities vanuit verschillende kanten gaan bekijken. Doel was om alle beelden over energie communities op tafel te krijgen en te onderzoeken welke vragen daarin moeten worden onderzocht.

Spectral begon de sessie met een technische blik op de energie community in Buiksloterham. Spectral heeft als taak in ATELIER om het platform technisch te ontwikkelen. Dit platform is bedoeld om de energie community te faciliteren. Afhankelijk van de behoefte en specifieke kenmerken van de energie community kunnen bepaalde functies en monitoring via het platform worden aangeboden.  Hierna heeft Job Swens de juridische kant van energie communities toegelicht. Vanuit de EU zijn er verschillende richtlijnen die energy communities mogelijk maken. Deze mogelijkheden zijn er ook in de Nederlandse wet, echter zijn er ook knelpunten die moeten worden aangepast, bijvoorbeeld de dubbele energiebelasting op opgeslagen stroom, levering door tweede leveranciers, en het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen delen en wederzijds leveren.  Vanuit TNO zijn er verschillende types van energie communities toegelicht. Er zijn verschillen in de waarden van energie communities (wat is het doel van de deelnemers met een energie community?), de activiteiten (welke activiteiten ondernemen energie communities om het doel te behalen) en de tools (welke tools worden gebruikt om de activiteiten te ondersteunen?). Tenslotte heeft Waag ons meegenomen in de sociale kant van energie communities. Energietransitie is een maatschappelijke opgave, niet alleen een technologische. Er zijn verschillende mensen, verschillende behoeftes en waarden, en verschillende gedragingen. Alle waarden spelen een rol in de discussie over wat (energie) gemeenschappen kunnen betekenen voor de energietransitie. Het is belangrijk om te leren over de rol die energie communities kunnen spelen, zodat het zowel bewoners als de maatschappij ten goede komt. Welke organisatievormen zien we voor ons waarin belangen samen komen? Wat zijn manieren van data management en delen van data?

Als vervolg zien we twee verdiepende sessies voor ons:

  • Sessie 1: Hoe faciliteer je top down dat bottom up initiatieven kunnen opkomen en floreren?
  • Sessie 2: Wat zijn verwachtingen en waarden van lokale eindgebruikers van de energie community?

Heeft u toevoegingen? Suggesties kunt u sturen naar ATELIER.EU@amsterdam.nl