Innovatie Atelier Amsterdam – Update

Beste deelnemers van het Innovatie Atelier Amsterdam

Namens het kernteam Innovatie Atelier Amsterdam sturen wij deze update. In deze update blikken we terug op het kick-off evenement en de eerste twee inhoudelijke Innovatie Ateliers. Daarnaast kijken we vooruit naar 2021. Het belooft een jaar te worden waarin er veel uitdagingen op ons afkomen. Deze uitdagingen gaan we graag in de Innovatie Ateliers aan, met als uiteindelijke doel het verwezenlijken van een Positief Energie District in Buiksloterham.

Het kernteam is de coördinator van de Innovatie Ateliers binnen het ATELIER project. Het heeft als doel om onderwerpen te agenderen, Innovatie Ateliers te organiseren, oplossingen verder te brengen en deze kennis delen met het netwerk. Leden van het kernteam zijn Gemeente Amsterdam (Frans Verspeek, Lennart Zwols) TNO (Jeroen Brouwer, Adriaan Slob), Spectral (Julian Croker), AMS-Institute (Aranka Dijkstra) en Waag Society (Socrates Schouten).

Mocht u onderwerpen willen adresseren of vragen hebben kunt u contact opnemen met Lennart Zwols (l.zwols@amsterdam.nl).

Wij kijken uit naar een inspirerend 2021 en zien elkaar graag binnenkort weer in een nieuw Innovatie Atelier.

Kernteam Innovatie Ateliers Amsterdam: TNO, Gemeente Amsterdam, Spectral, AMS-Institute, Waag Society

Voor de website van de Innovatie Ateliers Amsterdam klikt u hier

Terugblik kick-off Innovatie Atelier Amsterdam Buiksloterham

Op 7 december 2020 vond de kick-off van het Innovatie Atelier Amsterdam Buiksloterham plaats. In een webinar die werd gepresenteerd door Waldemar Torenstra kwamen verschillende sprekers (Frans Verspeek – Gemeente Amsterdam, Siti Boelen – Schoonschip, Philip Gladek – Spectral, Socrates Schouten – Waag, Jeroen Brouwer – TNO) aan bod om het Positieve Energie District concept, en de rol van de Innovatie Ateliers daarin, uit te leggen.

 

 

 

 

Wethouder Marieke van Doorninck gaf via Zoom aan dat een project als ATELIER belangrijk is omdat we hier de ambities van de stad in praktijk brengen. We leren van koplopers en proberen het op te schalen naar een bredere groep Amsterdammers. In dit soort projecten kunnen we innovaties uittesten, netwerken van belangrijke stakeholders opzetten en burgers betrekken. Dit is allemaal nodig om geleerde lessen breder in de stad en regio toe te passen en zo de grote ambities op stads en metropool niveau te verwezenlijken.

De webinar is terug te kijken via deze link. Vragen gesteld in de chat zijn hier terug te vinden.

(Credits: Lennart Zwols)

Follow up inhoudelijke Innovatie Ateliers – use case PV Republica

In september 2020 hebben er reeds twee inhoudelijke Innovatie Ateliers plaatsgevonden. In de sessies zijn we op zoek gegaan naar de waar en hoe van extra PV opwekcapaciteit in Buiksloterham, aangezien Republica onvoldoende duurzame energie opwekt naar maatstaven van Positive Energy District. Om uiteindelijk een geschikte oplossing te vinden hebben we een aantal vragen onderzocht

  • waar dit te realiseren (binnen het district), binnen welke ruimtelijke restricties?
  • hoe moet het PV systeem gekoppeld moet worden met het District energiesysteem?
  • welke rol speelt de energie coöperatie (Republica)?
  • welke randvoorwaarden gelden vanuit beleid (governvance, fiscaal) en wet & regelgeving?

De notulen van beide sessies zijn verstuurd via e-mail. In de bijlage vindt u de follow up acties die uit de Innovatie Ateliers zijn gekomen. De Innovatie Ateliers bleken van grote toevoegde waarde om deze acties verder te ondernemen.

De bijlage met follow up acties vindt u bijgevoegd.

Innovatie Ateliers 2021 – Mogelijke onderwerpen

We kijken er naar uit om 2021 verschillende Innovatie Ateliers te organiseren waarin we samen met het netwerk concrete vraagstukken binnen het ATELIER project onderzoeken. Een aantal onderwerpen zijn al genoemd, deze lijst is echter verre van compleet. We verwelkomen daarom suggesties van onderwerpen die binnen een Innovatie Atelier kunnen worden besproken.

#OnderwerpGebied
1Hoe zorg je voor inbedding van het PED project in Buiksloterham?Participatie
2Hoe organiseer je effectief burger participatie in de wijk?Participatie
3Hoe verhouden sociale communities zich met energie communities?Participatie
4Wat is een lokale energie markt?Technisch
5Hoe integreer je e-mobility diensten in het PED concept?Technisch
6Hoe gaan we om met rendement verlies van batterijen binnen het smart grid?Technisch
7Hoe zien nieuwe business modellen binnen smart grids eruit?Financieel
8
INPUT GEVRAAGD: PROBLEEMSTELLING / ONDERWERPEN
 

De Innovatie Ateliers worden op korte termijn gepand.

Suggesties kunt u sturen naar Lennart Zwols (l.zwols@amsterdam.nl).